What's new

Latest profile posts

Jibun ga gūruda to kidzuita hi kara, jibun ni totte taisetsunahito o mamoru tame ni jibun no jakuten o waki ni oku koto ni shimashita. Kono sekaide wa, tsuwamono wa jakusha o musabori kuimasu. Tsuyoi shokuji. Dare ga tsuyoidesu ka? Watashi.
Top Bottom