New profile posts

Jibun ga gūruda to kidzuita hi kara, jibun ni totte taisetsunahito o mamoru tame ni jibun no jakuten o waki ni oku koto ni shimashita. Kono sekaide wa, tsuwamono wa jakusha o musabori kuimasu. Tsuyoi shokuji. Dare ga tsuyoidesu ka? Watashi.
Help! I was uploading my past server world to the server I created in freemcserver. After that, I saw there's 5 files can't be upload. How can I fix it

UOnc1zJ.png
Top Bottom